مشخصات کتاب

ميخائيل و مارگريتا

توضیحات کتاب
كتاب ميخائيل و مارگاريتا/ مثلث عشقي ميخائيل بوگاكف، نويسنده مشهور مرشد و مارگاريتا، يك مامور پليس مخفي استالين و مارگاريتاي فريبنده، براي هر سه آنها در روسيه دهه 1930 عواقب اجتناب ناپذيري دارد. زمانه اي كه ابراز عقيده با قوانين حكومتي سانسور مي شد وبه طور ترسناكي آيينه سركوب سياسي در جهان امروز است.