مشخصات کتاب

سرزمين جاويد (4 جلدي)

توضیحات کتاب
كتاب سرزمين جاويد/ كوروش خطاب به زعماي هندي گفت: حساب طبيعت مثل حساب داد و ستد بازرگاني نيست كه در آن تفاوت و اختلاف به وجود نيايد. يك كشاورز كه گندم در زمين مي‌كارد انتظار دارد كه از هر تخم، في‌المثل پنجاه تخم برداشت كند و هرگاه پنجاه سنگ (سنگ هخامنشي كه واحد قياس وزن بود با مقياس امروزي دو كيلو و نيم سنگيني داشت) گندم بكارد منتظر است كه دو هزار و پانصد سنگ گندم بردارد.