مشخصات کتاب

سفرنامه ناصر خسرو/گ/مركز

سفرنامه ناصر خسرو

توضیحات کتاب
كتاب سفرنامه ناصر خسرو : سفرنامه يك گزارش سر راست با زباني ساده و بي تكلف از مشاهدات و شنيدهاي نويسنده اي ست با چشم و گوش باز كه از ميان يك رديف طولاني از واقعيت هايي كه بر سر راهش بوده است عبور مي كند. هيچ نشانه اي از تزئين كلام و هيچ تلاشي به منظور تحميل هيچ چيز اضافي و غير ضروري و نامربوطي در سرتاسر متن نمي بينيد. به هر آن چه لازم بوه است بسنده كرده، از ابزار معلومات خودداري كرده و نترسيده است كه مبادا داد سخن را نداه باشد و چيزي ناگفته بماند.