مشخصات کتاب

ماده تاريك و دايناسورها/ش/سبزان

ماده تاريك و دايناسورها

توضیحات کتاب
كتاب ماه تاريك و دايناسورها : كتاب ماده تاريك و دايناسورها دانسته هاي حال حاضر ما را درباره كيهان، كهكشان راه شيري، همچنين آنچه زمين را به يك منطقه قابل سكونت و داراي حيات تبديل كرده توضيح مي دهد. اين كتاب به توصيف ماده تاريك و جهان هستي مي پرداز. درباره دنباله دارها، سيارك ها، ظهور و انقراض حيات سخن مي گويد و درباره جرمي كه با برخورد به زمين باعث انقراض دايناسورها و بسياري از موجودات زنده ديگر شد نيز مطالبي ارائه خواهد كرد.