مشخصات کتاب

هنر در لحظه زندگي كردن/ش/ميلكان

هنر در لحظه زندگي كردن

توضیحات کتاب
كتاب هنر در لحضه زندگي كردن: همه‌ي ما حتما بارها اين جملات را شنيده‌ايم. در لحظه زندگي کنيد از لحظه لذت ببريد اضطراب‌ها و نگراني‌هايتان را کنار بگذاريد و طوري زندگي کنيد که انگار امروز آخرين روز زندگي‌تان است. اما حقيقت اين است که با وجود درست بودن تمام اين حرف‌ها، هيچ‌وقت کسي راهکاري براي انجام دادنش به ما ياد نداده است. ما هميشه اين جملات را به شکل يک سري فرمول و دستورالعمل براي زندگي مي‌خوانيم. بدون اينکه بدانيم چطور مي‌توانيم آن را در زندگي خودمان پياده کنيم. شانا نيکوئست در کتاب هنر در لحظه زندگي کردن، در قالب داستاني خواندني و جذاب به ما مي‌آموزد که چطور مي‌توانيم از اضطراب‌هاي روزمره زندگي رها شويم و روشي ساده‌تر براي زندگي پيدا کنيم. روشي که هرچند ساده است، اما مي‌تواند زندگي ما را از اين رو به آن رو کند، تحول ببخشد و شوري عميق در آن بيافريند.