مشخصات کتاب

تاريخ هنر ايران/جلد 7/هنر ساماني و غزنوي/مولي

تاريخ هنر ايران (جلد 7)

توضیحات کتاب
كتاب تاريخ هنر ايران 7 (هنر ساماني و غزنوي)/ در دانشنامه هنري جهان كه بر اساس الفباي لاتين تنظيم شده، مقالات ناب و نو در باب هنر ايران، به صورت دوره اي، از دوران كهن تا به روزگار ما چاپ شده و هر دوره را متخصصين امر پژوهش و نگارش كرده اند.