مشخصات کتاب

خودآموز ديكتاتورها/گ/ثالث

خودآموز ديكتاتورها

توضیحات کتاب
كتاب خودآموز ديكتاتورها/ به ديكتاتورهاي پيش از خودت نگاهي بينداز. شك نكن آن ها هم از يك خودآموز براي رسيدن به اوج قدرت استفاده كرده بودند. چرا تو استفاده نكني؟ لابد مي پرسي مگر چنين خودآموزي وجود دارد؟ در جوابت مي گويم، بله ...