دسته بندی ها

شیوه نامه ی زبان و نگارش فارسی

کد شناسه :225894
شیوه نامه ی زبان و نگارش فارسی

کتاب شيوه نامه ي زبان و نگارش قارسي / آيين نگارش و ويرايش : زبان پديده بسيار پيچيده اي است که مطالعه آن را نمي توان به يک قلمرو خاص مقيد کرد، زيرا زبان از ديدگاه هاي زبان شناسان، اديبان، جامعه شناسان، روانشناسان، فيلسوفان، منطقيان و نظاير اينها، تعارف متفاوت دارد. از يک سو زبان وسيله ارتباط بين اقراد جامعه است. زبان تنها وسيله اي است که مي تواند افراد جامعه را به هم بپيوندد و در نتيجه يک واحد اجتماعي به وجود آورد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر