مشخصات کتاب

نگاهي به تاريخچه و تفكرات جريانات شبه حجتيه اي

توضیحات کتاب
كتاب نگاهي به تاريخچه و تفكرات جريانات شبه حجتيه اي/ در مدت اقامت امام در مدرسه علوي اتفاقات بسيار مهمي افتاد كه از نقاط ويژه تاريخ انقلاب اسلامي به حساب مي ايند. مراسم تنفيذ حكم بازرگان ديدار افسران نيروي هوايي و اعلام خبر دستور امام مبني بر شكستن حكومت نظامي از جمله مهم ترين اين وقايع سرنوشت ساز بود.