مشخصات کتاب

فرهنگ مردم/گ/پيام امروز

فرهنگ مردم

توضیحات کتاب
كتاب فرهنگ مردم/ اين كتاب داراي بيش از 8500 كلمه، تعبير، زبانزد و اصطلاح عاميانه، خودماني و اسلنگ مردم امريكا، زبان خلاف هاي كوچه وخيابان و زندان، زبان مخفي نوجوانان و "بروبكس" دانشجو، تكه هاي ناب برنامه هاي تلوزيوني و فيلم هاي مي باشد.