مشخصات کتاب

عشق ايراني من/ش/كوله پشتي

عشق ايرني من

توضیحات کتاب
كتاب عشق ايراني من : زن و مري كه هيچ نقطه اشتراكي ندارند، ولي يك جنگل آنها را به هم نزديك مي كند. هيچ وقت قرار نبود كه بئاتريس به جنگل كاله برود... بئاتريس، پس از فوت همسرش، به همراه مادر و پسرش فلوران زندگي مي كند. وي زندگي آرامي داشته و از شغلش كاملا راضي است. يك شب، وقتي در حاب بازگشت به خانه بود، با نوجواني آفريقايي آشنا مي شود كه از او درخواست مي كند وي را به اردوگاه پناهندگان در جنگل كاله برساند ....