دسته بندی ها

زنـدگی هنـرمندان

کد شناسه :202838
زنـدگی هنـرمندان

کتاب زندگي هنرمندان :سرشت و سامان هنري که بر شالوده هاي استعداد و فضيلت بنياد نهاده شده باشد چنان است که در همه حال اقتضاي تأمل مي کند و به قله هاي کمال برکشيده مي شود. در شرايطي از اين گونه ممکن است هنر پيشرفتي کند و اندک داشته باشد.....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر