دسته بندی ها

آلبر کامو از شورش تا عشق

کد شناسه :237377
آلبر کامو از شورش تا عشق

کتاب آلبر کامو از شورش تا عشق : کامو بر آن بود آثاري بيافريند که از سه چرخه بگذرند: چرخه پوچي، چرخه شورش و آخر سر چرخه عشق. رويارويي بيگانگي جهاني که انسان در آن زاده مي‌شود و زندگي مي‌کند، نخستين احساسي که بايد تحمل کند، احساسي پوچي است. فلسفه پوچي بر آن است تا در جهاني محروم، معناي مشخصي براي هستي بيابد. شورش، جنبشي است که رويارويي بي‌عدالتي انسان‌ها زاده مي‌شود، بيدادي که خطاهاي تاريخ را تشديد مي‌کند. همه متن‌هاي سياسي کامو بر ضد توتاليستاريسم، خودانگيختگي شورش را مشروعيت مي‌بخشد. خط سير انسان بايد در چرخه عشق پايان پذيرد. کامو در عشق به جهان، همان‌گونه که در سوءتفاهم، عشق نوميد خود به مادر را منعکس مي‌کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر