دسته بندی ها

رادیکال ها انقلابی ها و تروریست ها

کد شناسه :239117
رادیکال ها انقلابی ها و تروریست ها

کتاب راديکال ها انقلابي ها و تروريست ها/ احتمالا کمتر مفهومي در ادبيات سياسي، به اندازه راديکاليسم کاربرد گيج کننده پيدا کرده است. لذا اين کتاب مي کوشد تا تعيين ويژگي هايي کم و بيش توافق پذير، درکي نسبتا عيني تر از چيستي راديکاليسم، تشخيص آن از ساير اشکال کنش گرايي و شرايط وقوع آن در بستر تاريخ و اجتماع فراهم آورد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر