دسته بندی ها

نیایشگاه های باستانی ایران جنوب غربی

کد شناسه :239161
نیایشگاه های باستانی ایران جنوب غربی

کتاب نيايشگاه هاي باستاني ايران جنوب غربي/ در اين گزارش که مربوط به تحقيقاتي است که در کوه هاي بختياري انجام داده ايم، ابتدا بايد از ژاک دمورگان نام ببريم. او در آخر قرن گذشته (قرن نوزدهم) از اين کوهستان ها گذشته و کشور فرانسه توانست در پرتو او هيئت علمي باستان شناختي را در ايران به وجود آورد. اين هيئت از سال 1897 متروپل کلانشهر قديم شوش را مورد کاوش قرار داد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر