دسته بندی ها

حکمروایی و همبستگی اجتماعی

کد شناسه :239196
حکمروایی و همبستگی اجتماعی

کتاب حکم روايي و همبستگي اجتماعي/ موضوع همبستگي اجتماعي در جامعه ايراني از اهميت خاصي برخوردار است. امروزه، همبستگي اجتماعي در جوامع به عنوان يکي از عوامل تاثيرگذار در توسعه در نظر گرفته مي شود. علاوه بر ويژگي هاي افراد، از جمله هويتي که براي خود قائل مي شوند، يکي از عوامل تاثيرگذار در ايجاد همبستگي اجتماعي عمل مي کند يا مانع بزرگي بر سر راه آن ايجاد مي نمايد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر