دسته بندی ها

بازخوانی انتقادی سیاستگذاری های آموزشی در ایران معاصر

کد شناسه :239197
بازخوانی انتقادی سیاستگذاری های آموزشی در ایران معاصر

کتاب بازخواني انتقادي سياست گذاري هاي آموزشي در ايران معاصر/ يکي از مشکلات موجود در جامعه ايران، اين است که هر ايراني به صورت فردي ذهني خلاق دارد و داراي نبوغ، خلاقيت، هنرمندي و ... است، اما با اين حال زماني که در فضاي جامعه در نسبت با ديگري قرار مي کرد، اين ويژگي هاي مثبت نمود پيدا نمي کند و به جاي هم افزايي دست به تخريب ديگري زده مي شود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر