دسته بندی ها

زروان در حماسه ملی ایران

کد شناسه :249744
زروان در حماسه ملی ایران

در بخش نخست اين کتاب در قالب هشت گفتار به ايزد زروان و زروان گرايي در تاريخ و فرهنگ ايران از ادوار باستاني تا عهد اسلامي پرداخته شده است. در بخش دوم نيز در نه گفتار نمودهاي زرواني در ذهن فردوسي و شاهنامه اش که يادگاري است از روزگار نخست آشکار شده است .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر