مشخصات کتاب

كورش يا ذوالقرنين قرآن و تورات/ش/ني

كورش يا ذوالقرنين قرآن و تورات

توضیحات کتاب
كتاب كورش يا ذوالقرنين قرآن و تورات : مسئله‌ي «ذوالقرنين» موضوع پيچيده‌اي است که از ديرباز مورخان و مفسران را سرگشته و سردرگم کرده است. اين نام در کتاب مقدس و قرآن کريم آمده است؛ قرآن کريم او را يکي از پادشاهان کهن مي‌داند و از وي به نيکي ياد مي‌کند. حال، پرسش اين است که اين پادشاه کيست، نامش از کجا بر زبان‌ها افتاده، براي چه چنين لقب شگفت‌آوري گرفته، و چه انديشه‌اي پشت اين لقب بوده است؟ آيا در حقيقت پادشاهي با اين لقب وجود داشته است؛ يا ماجراي او صرفا افسانه‌اي از افسانه‌هاي پيشينيان است؟