مشخصات کتاب

دختران جسور 2/ش/گل آذين

دختران جسور 2

توضیحات کتاب
كتاب دختران جسور 2/ "دختران جسور 2" مجموعه ي دوم داستان هاي واقعي است در ستايش زناني استثنايي همچون: بئاتريكس پاتر، ليما گبووي، اپرا وينفري، هدي لمار، ناديا مراد، مريم ميرزاخاني و ...