مشخصات کتاب

12 تجربه چالش هاي بيكاري و سياست هاي ايجاد اشتغال/گ/لوح فكر

12 تجربه چالش هاي بيكاري و سياست هاي ايجاد اشتغال

توضیحات کتاب
كتاب 12 تجربه چالش هاي بيكاري و سياستهاي ايجاد اشتغال/ عليرغم تلاش هاي بسيار صورت گرفته پس از گذشت 39 سال از انقلاب اسلامي ايران، كشورمان با مشكلات و چالش هاي بسياري در حوزه هاي گوناگون رو به رو است. بر اساس نظرات كارشناسان و خبرگان، علت هاي بسياري را مي توان نام برد ...