مشخصات کتاب

هنر خوب زندگي كردن/ش/چشمه

هنر خوب زندگي كردن

توضیحات کتاب
كتاب هنر خوب زندگي كردن : كتاب هنر خوب زندگي كردن از قواعد رايج كتاب هاي مشابهش پيروي نمي كند. هنر خوب زندگي كردن مجموعه اي از روش هاي عملي و كاربردي است كه به تاكيد نويسنده حاصل سال ها تحقيق و گردآوري مطالب گوناگون در حوزه ي روان شناسي، فلسفه، علوم اقتصاد، رياضي و تجارت است . چكيده ي مطالعات دوبلي در اين گستره، كتابي است كه پيش روي شماست.