مشخصات کتاب

پک آثار عزیز نسین 6جلدی

توضیحات کتاب
پک آثار عزيز نسين (6جلدي . قابدار)/ اين پک شامل 6 کتاب به نام هاي اينم شد زندگي، حيوان را دست کم نگير، حرف بزنم يا نزم، فلان فلان شده ها، پخمه و چاخان مي باشد.