مشخصات کتاب

وقايع نگاري مرگي اعلام شده/ش/كتابسراي نيك

وقايع نگاري مرگي اعلام شده

توضیحات کتاب
كتاب وقايع نگاري مرگي اعلام شده/ وقايع نگاري مرگي اعلام شده، تلفيقي است از گزارشگري ژورناليستي، روايت پردازي واقع گرايانه و داستان كارآگاهي. رمان بر پايه رويدادي واقعي پديد آمده و روايت قتلي است كه در 1951 در سوكره، كلمبيا اتفاق افتاد. پرسوناژ سانتياگو نصار (مقتول) با الهام از شخصيت يكي از دوستان ايام كودكي ماركز شكل گرفته.