مشخصات کتاب

ايران بين دو انقلاب

توضیحات کتاب
كتاب ايران بين دو انقلاب : يكي از مهمترين منابع بررسي تحولات سياسي و تاريخي ايران از قبل از مشروطه تاانقلاب اسلامي و شكل گيري حزب توده ؛ شاه هر كاري بخواهد مي تواند انجام دهد سخنش قانون است ؛ اين ضرب المثل كه قانون مادها و پارس ها تغيير ناپذير است ؛ صرفا سخنان قديمي زايدي درباره حكومت خود سرانه بوده است ......