مشخصات کتاب

چه چيز به چه كس مي رسد؟ چرا؟/ش/مركز

چه چيز به چه كس مي رسد؟ چرا؟

توضیحات کتاب
كتاب چه چيز به چه كسي مي رسد؟ چرا؟/ جورسازي تعبير اقتصاددانان است درباره چگونگي رسيدن به چيزهاي بي شماري كه ما در زندگي انتخاب مي كنيم و آن ها نيز بايد ما را انتخاب كنند. آدم نمي تواند صرفا به دانشگاه ييل بگويد كه قصد دارد براي تحصيل در آن دانشگاه نام نويسي كند يا به گوگل خبر دهد كه مي خواهد آن جا كار كند.