مشخصات کتاب

گانگ هو/مديريت شگفت انگيز/ش/نسل نو انديش

گانگ هو

توضیحات کتاب
كتاب گانگ هو/مديريت شگفت انگيز/ اندي قايق را به آب انداخت به من يك جليقه نجات داد و به من ياد داد چگونه سوار قايق شوم كه تعادل قايق حفظ شود. آم گاه از پشت خودروباري يك ساك برزنتي خاكستري آورد و پس از اينكه جليقه نجات را پوشيد قايق را به جلو راند. حالا خورشيد صبحگاهي در آسمان صاف و تهي از ابر بالا آمده بود.