مشخصات کتاب

عقلانيت و معنويت/ش/هرمس

عقلانيت و معنويت

توضیحات کتاب
كتاب عقلانيت و معنويت : طرح اين عنوان اصولا معلول طرح يك سوال بسيار ساسي است و آن اينكه در حال حاضر فلسفه اسلامي در مقابل فلسفه مغرب زمين چه جايگاهي دارد و چه حرفي براي گفتن دارد؟ .........