مشخصات کتاب

مرقد آقا و چند داستان كوتاه ديگر/ش/اميد فردا

مرقد آقا و چند داستان كوتاه ديگر

توضیحات کتاب
كتاب مرقد آقا : تا كنون خوانندگان فقط اشعار نيما يوشيج را ملاحظه كرده اند و به ندرت داستان هاي بلند و كوتاه نيما يوشيج در ميان مردم دست به دست شده است و به طبع رسيده است. انتشارات اميد فردا افتخار دارد كه داستان هاي پدر شعر نو را به صورت كتاب به خوانندگان گرامي عرضه نمايد.