مشخصات کتاب

شاه نامه ها/گ/هرمس

شاه نامه ها

توضیحات کتاب
كتاب شاه نامه ها، يك بخش از رويكرد من به شاهنامه تبديل داستان به تاريخ يا دست كم يافتن ربطي بين آن دو بوده است. كوروش در 530 پيش از ميلاد از آمودريا گذشت و به جنگ سكاها رفت. پسر ملكه سكاها كشته شد. خود كوروش نيز پس از سه روز زخمي كه خورده بود در گذشت. اين حادثه به نحوي يادآور مرگ اسفنديار در جنگ با رستم سكايي است.