انواع ارسال

ارسال مرسولات فقط بصورت پست سفارشي انجام مي شود

ارسال با پيك فقط  در محدوده تهران (هزينه پيك به عهده خريدار مي باشد)

قوانين ارسال سفارشات

کلیه سفارشات 24 ساعت کاری بعد از خرید، تحویل دفتر پست داده خواهد شد.